Promis AB

Logotyp link to homepage
076-77 49 212    info@promis.se
Gruva
Fjällnatur

Köper silver och guld till återvinning

Återvinning av metaller, så kallad Urban Mining, är något som kommer stort i den gröna omställningen till ett cirkulärt samhälle. De flesta metaller kan återvinnas, även guld och silver. Att återvinna ädelmetaller kräver mycket mindre energi och resursanvändning jämfört med utvinning av ny metall från gruvbrytning. Återvinning medför också avsevärt mindre utsläpp till luft, mark och vatten. 

Återvinning av ädelmetaller sker genom en reningsprocess som kallas affinering. Det betyder att man kan separera de ädla metallerna från de oädla. Affineringsprocessen kan beskrivas likt ett evigt kretslopp där ädelmetallerna alltid kan återanvändas igen, vilket är rätt fantastiskt. 

Och så är det ju ett enkelt sätt att byta sina oanvända prylar mot pengar! Helt eller trasigt, mycket eller lite. Det är värt att återvinna! Vi köper guld och silver, oavsett skick.

Du kan sälja silver och guld oavsett skick

Köper silver, köper guld och platina i alla former. Det kan vara smycken, klockor, pins, medaljer etc eller mynt, även tandguld.

Bruksföremål till exempel bestick, bägare eller pokaler. Helt, trasigt eller graverat spelar ingen roll, vikt och finhetsgrad avgör priset. Du kan sälja enstaka mynt eller en hel bestickserie. Prisexempel >