Promis AB

Logotyp link to homepage
076-77 49 212    info@promis.se
Stämplar på silver kattfoten
Svensk stämpel på silver
Bolidenstämpel på silver
Silverstämpel

Stämplar på silver

Kattfoten infördes 1754 som en opartisk kontrollstämpel, och kontrolleras numera av SWEDAC. För silver anges kattfoten med ett efterföljande S i en sexkantig ram. Kattfoten åtföljd av ett P i en sexkant betyder Platina.

Finhaltsstämpel är en obligatorisk märkning som anger mängden silver i ett föremål. Finhalten anges i tusendelar i arabiska siffror.  

En obligatorisk namnstämpel talar om vem som tillverkat föremålet. Där garanterar smeden som den registrerade innehavaren av stämpeln, personligen och under lagansvar, att föremålet  uppfyller angiven finhalt.  

Årsstämpeln angiven med en bokstav och en siffra anger vilket år som föremålet är tillverkat. Silver kan också vara märkt med en frivillig ortsmärkning. Detta innebär att man av dessa stämplar kan utläsa “vem”, “var” och “när” för varje objekt som till exempel en viss sked.

Verksilver, det vill säga vanligt silver, motsvaras av 830/000 medan smycken oftast har en högre silverandel på 925/000.

Sterling är detsamma som 925/1000 silver, vilket betyder att andelen silver är 92,5 procent. 

Andra halter, och en mängd olika stämplar, kan förekomma på importerat silver. Vid osäkerhet testar vi med kemikalier.

Föremål stämplade med Extra Prima NS, EPNS, NS, ALP, Alpacka och liknande är inte av massivt silver utan har endast en tunn yta med silveröverdrag.

Köper silver, köper guld, köper mynt oavsett skick. Även graverade föremål till exempel pokaler. Sälja guld, silver, mynt, klockor etc enkelt och tryggt. #köper guld #köper silver #köper mynt #sälja guld #sälja silver #umeå #örnsköldsvik #skellefteå #kattfot #sterling